مهم ترین دلایل و علت برگشت مایع به کمپرسور چیست؟

دستگاه مکانیکی که حجم گاز را کاهش می دهد، تا فشار آن افزایش یابد، کمپرسور نام دارد. در برخی ماشین آلات مثل، کمپرسور باد باعث می شود علاوه بر فشرده کردن هوا، آن را به قسمت احتراق فرستاده شود. این دستگاه با استفاده از انرژی مکانیکی، سیالات را به درون خود مکیده و متراکم می کند، در نهایت گاز کمپرس شده از دمای بالاتری برخوردار می شود. شاید بپرسید آیا این افزایش دمای گاز خروجی مشکلی به‌ وجود نمی آورد؟ خیر، این گاز فشرده را از سامانه های خنک کننده عبور می دهند، تا دمای آن کاهش پیدا کند.

مهم ترین دلایل و علت برگشت مایع به کمپرسور چیست؟

ایجاد نیروی مکش برای مکیدن گاز مبرد از اپراتور، فشرده سازی گاز و ارسال آن به کندانسور از وظایف اصلی این دستگاه می باشد. اگر می خواهید با این وسیله کاربردی، انواع آن و علت برگشت مایع به کمپرسور آشنا شوید، این مطلب را تا انتها مطالعه نمایید.

در این فرآیند گاز به مایع تبدیل می گردد. کمپرسورها در گونه های متعددی طراحی شده اند و مصارف گوناگونی در صنایع بزرگ و کوچک دارند. دسته بندی این دستگاه متراکم کننده براساس قابلیت های منحصر به فردش است. نیروی محرکه این وسیله موتور دیزلی، ژنراتور یا برقی می باشد. متناسب با شیوه انتقال انرژی از کمپرسور به سیال، این وسیله به دو دسته تقسیم می شود: کمپرسورهای جابه جایی مثبت و دینامیک. مشکل عمده کمپرسورها مهاجرت ماده مبرد است که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

انواع مدل کمپرسور

همان طور که بیان شد، دو نوع کمپرسور وجود دارد. مدل دینامیک با فشار ثابت کار می کند و مدل جابه جایی مثبت که با جریان ثابت کار می کند. اکنون در مورد ویژگی های آن ها به اختصار توضیح خواهیم داد.

کمپرسور دینامیک

در کمپرسور دینامیکی انتقال انرژی به سیال به صورتی دائمی انجام می گیرد. در فشارهای پایین و دبی های بالا از این نوع متراکم کننده بهره می گیرند. دستگاه دینامیک تحت تاثیر شرایط بیرونی قرار دارد و با کوچک ترین تغییری در فشار ورودی، میزان ظرفیت آن بسیار افزایش می یابد. دو نمونه از کمپرسور دینامیک طراحی شده:

 • طرح محوری که همان کمپرسورهای توربینی شعاعی هستند.
 • گریز از مرکز که جریان رانش آن به صورت شعاعی می باشد. پره های شعاعی گاز را وارد مرکز چرخ پروانه می کنند، سپس از طریق نیروهای گریز از مرکز به بیرون رانده می شود.
کمپرسور جابه جایی مثبت

این دستگاه انرژی را به صورت تناوبی به سیال منتقل می کند. قدرت تراکم کمپرسور جابه جایی مثبت بیشتر از مدل دینامیک است، اما دبی آن کمتر از دینامیک می باشد.

۵ مدل دیگر کمپرسور
۱. مدل روتاری پره ای

کمپرسور باد روتاری پره هایی در شکاف روتور دارد. زمانی که روتور شروع به چرخش می کند، پره ها به داخل و خارج شکاف حرکت می کنند.

۲. نوع دوار

این مدل کاربرد تجاری و صنعتی دارد و دارای دو مارپیچ دوار است و گاز را با فشار به یک فضای کوچک منتقل می کند.

۳. دستگاه اسکرال

اسکرال دارای دو پره مارپیچی شکل است که در جهت پمپ کردن پمپ باد ماشین و متراکم سازی سیالات به کار گرفته می شود.

۴. متراکم کننده کمکی

در مواردی که به فشار بالاتر نیاز است، این دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد.

۵. کمپرسور تشدید دهنده فشار

دستگاهی مناسب جریان های کم که فشار سیال را افزایش می دهد.

دلایل اصلی برگشت مبرد مایع به کمپرسور

مشکل اصلی برگشت مبرد مایع به کمپرسور با افزایش مقـدار مبـرد موجـود در کـل سیـستم تشدید می شود.

عوامل زیر را می توان دلایل اصلی برگشت مبرد مایع به کمپرسور حساب آورد.

 • مقدار اضافه مبرد در کل سیستم.
 • اواپراتور برفک زده.
 • فیلتر هوای کثیف روی اواپراتور.
 • خرابی فن یا فنهای اواپراتور.
 • انتخاب نادرست لوله موئی Tube Capillary
 • انتخاب یا تنظیم نادرست شیر انبساط ترموستاتیکی.
 • مهاجرت مبرد Refrigerant Migration
رابطه مبرد و روغن چگونه است

به منظور آنـالیز دقیـق کـارکرد نادرسـت سیـستم در اثـر برگـشت مبـرد مـایع و بـرای پیشگیری از آن ، درک دقیق از رابطه بین روغن و مبرد الزامی است. در یک سیستم بسته مبرد همیشه توسط روغن جذب شده و در محفظـه میللنـگ تبخیـر می شود حتی اگر اختلاف فشاری وجود نداشته باشد. وقتی گاز مبرد به محفظه میللنـگ ٢ می رسد به مایع تقطیر شده و با روغن مخلوط می شود . این امر تـا اشـباع کامـل روغـن ادامه خواهد یافت.

مقدار مبردی که روغن جذب می کند اساسا به فشار و دما بستگی دارد و ایـن مقـدار بـا افزایش فشار و دما شدیدا افزایش پیدا می کند.

در محدوده دمائی محیط، مقدا مبردی که روغن جذب می کند به حداکثر می رسد. وقتی که فشار روی مخلوط مبرد و روغن کاهش یابـد (همـانطور کـه در لحظـه اسـتارت کمپرسور ایجاد می شود) ، مقدار مبرد مایعی که برای اشباع کردن روغن مورد نیاز است به شدت کاهش می یابد و بقیه مبرد مایع تبخیر شده و به گاز تبدیل می شود. این عمل باعث مخشوش شدن شدید مخلوط روغن و مبرد می شود که بـه Foaming معـروف است.

foaming چیست؟

این امر در استارت کمپرسور اتفاق می افتد و از شیشه رویت روغـن کمپرسـور بـه صورن کف مشاهده می شود . اگر شدت این امر بالا باشد حتی باعث تخلیه شدن کـار تر از روغن زیر یک دقیقه می شود . توجه داشته باشید که هر Foaming در کـارتر دلیـل بر وجود مبرد مایع نیست و مخشوش شدن شـدید روغـن نیـز باعـث Foaming مـی شود.

پدیده ای که باعث تعجب اکثر تکنیسینها می شود این است که وجود مبرد مایع در کارتر باعث پائین آمدن فشار روغن و حتی باعث قطـع کنتـرل فـشار روغـن مـی شـود گرچـه مقدار روغن در کارتر به حد کافی باشد . ورود مقدار زیاد مبرد مایع بـه کـارتر نـه تنهـا باعث کاهش قدرت روغن کاری روغن می شود بلکه مبرد مایع با ورود بـه داخـل پمـپ روغن تبخیر شده و راه ورود روغن به پمپ را مسدود می کند لذا روغنی پمپ نمی شود و فشار روغن به شدت کاهش می یابد. برگشت مبرد مایع

مهاجرت مبرد Migration Refrigerant چیست؟

در صنعت مهاجرت مبرد اصطلاحی است که به منتقل شدن مبرد از محلی به محل دیگر سیستم گفته می شود . مهاجرت مبرد بدون وجود اختلاف فشار انجام می شود . در زمان خاموش بـودن کمپرسور ، مبرد از اواپراتور به کارتر کمپرسور مهاجرت می کنـد . ایـن اتفـاق زمـانی مـی افتد که کمپرسور از اواپراتور سردتر شود . در اثر اخـتلاف فـشار ، مبـرد بـه داخـل کـارتر منتقل می شود . این مهاجرت مبرد حتی بدون وجود اختلاف فشار نیز اتفاق می افتد و این در اثر جذب شدن مبرد توسط روغن است (قبلا توضیح داده شـد ). وجـود بـیش از حـد مبرد مایع در محفظه میللنگ باعث صدمات شدید به کمپرسور می شود از قبیل شکستن سوپاپها – صدمه به پیستون – صدمه به یاتاقانها در اثر شستن روغن .

علت برگشت مایع به کمپرسور چیست؟

در این قسمت علائمی که نشان دهنده جابه جایی مایع مبرد به کمپرسور است، را شرح می دهیم. در صورت مشاهده این نشانه ها مبرد به سمت موتور دستگاه روانه شده است.

۱. کاهش راندمان و عملکرد سیستم

ذرات روغن موجود در مایع مبرد، موجب افزایش چگالی آن می گردد، که علت برگشت مایع به کمپرسور را به همراه خواهد داشت.

این فرآیند باعث افزایش بیش از حد فشار کمپرسور شده و این بار اضافی، مصرف انرژی توسط موتور کمپرسور را نیز افزایش می دهد.

در نتیجه راندمان دستگاه کاهش می یابد. روغن موجود در ماده مبرد بر روی شیرها و لوله ها می نشیند و این امر نیز بر عملکرد سیستم تأثیر می گذارد. اگر نیاز دارید تا بیشتر با محصولات انواع موتور کمپرسور باد آشنا شوید، کافیست کلیک کنید.

۲. کاهش مقدار روغن موجود در دستگاه

برای روان سازی قطعات کمپرسور، مقداری روغن توسط مایع مبرد و در طول کارکرد دستگاه وارد کمپرسور می شود. در صورت علت برگشت مایع به کمپرسور، این روغن قادر به حرکت نخواهد بود و از دست خواهد رفت. در این صورت، اصطکاک قطعات مکانیکی افزایش می یابد و روی موتور دستگاه تاثیر منفی می گذارد. همچنین زمانی که مایع در سیلندر نفوذ می کند، روغن جابه جا شده و روان سازی قطعه های دستگاه انجام نخواهد شد.

۳. کف کردن روغن

افزایش حجم مایع سبب به جوش آمدن روغن و مبرد می شود، که کف کردن روغن را به دنبال خواهد داشت. در حالت طبیعی روغن کمی کف می کند، اما در صورت برگشت مایع به کمپرسور این کف کردن مدام رخ می دهد.

دلایل پیشگیری از برگشت مبرد مایع به کمپرسور

یکی از عمده ترین آسیب هایی که به کمپرسور وارد می گردد، بازگشت مبرد کمپرسور می باشد. برگشت مبرد اختلال زیادی در کارکرد دستگاه ایجاد می کند. اما خوشبختانه اقدامات پیشگیرانه ای هم وجود دارد که مانع از ورود مبرد به درون دستگاه می گردد. این روش ها عبارت است از:

۱. نصب مایع شکن در خط مکش

مایع شکن یک مخزن ذخیره جهت مبرد اضافی می باشد و برای سیستم هایی که احتمال علت برگشت مایع به کمپرسور وجود دارد، امری حیاتی محسوب می شود. در برخی سیستم ها مانند هیت پمپ احتمال برگشت مبرد بالاست و باید از مایع شکن استفاده شود. در سیستم هایی که از دیفراست با هوای داغ بهره می برند، برگشت مبرد ممکن است، در شروع یا پایان دیفراست اتفاق بیفتد. بنابراین، استفاده از مایع شکن الزامی می باشد.

۲. حداقل میزان شارژ دستگاه

اگر می خواهید با مشکل پیشگیری از برگشت مبرد مایع به کمپرسور مواجه نشوید، مقدار کمتری مبرد استفاده نمایید.

۳. بهره گیری از سیستم down pump

اگر میزان بیشتری مبرد مورد نیازتان است، استفاده از سیکل down pump بسیار اهمیت دارد. این سیکل قابلیت این را دارد که از مهاجرت مبرد به درون دستگاه متراکم کننده جلوگیری کند. Down pump شیر برقی خط مایع را می بندد.

در حالی که فشار داخل دستگاه کم شده، اپراتور اقدام به قطع فشار پایین کمپرسور می نماید. وقتی دیگر مبردی درون اپراتور نباشد، درحالت خاموشی دستگاه، برگشت مایع به کمپرسور انجام نمی گیرد.

۴. به کارگیری هیتر داخل کارتر

بعضی سیستم ها امکان دارد با سیکل down pump سازگار نباشند و دچار اختلال گردند. در این صورت استفاده از هیتر داخل کارتر توصیه می شود. هیتر همان طور که از اسم آن پیداست، وظیفه گرم نگهداشتن را بر عهده دارد. این دستگاه دمای روغن کمپرسور باد را بالا نگه می دارد و با تبخیر مبرد درون روغن، از برگشت مایع به کمپرسور جلوگیری می کند.

۸ دلیل برگشت مبرد به کمپرسور

علت برگشت مایع به کمپرسور دلایل زیادی نقش دارند که در ذیل آن ها را ذکر خواهیم کرد.

 • افزایش مقدار مبرد در سیستم
 • خراب شدن فن های اپراتور
 • انتخاب نادرست لوله موئی
 • مهاجرت مبرد
 • برفک زدن اپراتور
 • تنظیم نادرست شیر انبساط ترموستاتیکی
 • قرار دادن فیلتر هوای کثیف بر روی اپراتور
 • اختلال در عملکرد اپراتور
مهم ترین دلایل و علت برگشت مایع به کمپرسور چیست؟
مهم ترین دلایل و علت برگشت مایع به کمپرسور چیست؟
مهاجرت مایع مبرد در حالت خاموشی کمپرسور

هنگامی که سیستم در حالت خاموشی قرار دارد، اختلاف فشار میان روغن و ماده مبرد ایجاد می گردد. این اختلاف فشار در زمان خاموشی کمپرسور ایجاد می شود، زیرا سردتر از اپراتور می باشد. این اتفاق معمولاً در نیمه شب و حوالی صبح رخ می دهد و ماده مبرد به سمت قسمت های کم فشار می رود و علت برگشت مایع به کمپرسور اتفاق می افتد.

وزن این مایع بیشتر از روغن است و در زیر آن قرار می گیرد. پس از روشن شدن کمپرسور، این مایع شروع به بخار شدن کرده و ذرات ریز آن وارد روغن می شود. این اتفاق برای دستگاه خطر دارد و ممکن است آن را از کار بیندازد.

اختلال در عملکرد شیر انبساط عامل برگشت مایع به کمپرسور

کنترل ورود سرعت مایع به اپراتور بر عهده شیر انبساط است. هرگونه اختلال در این قطعه، موجب شده که میزان ورود مایع مبرد به اپراتور افزایش یافته و در نتیجه مبرد به سمت کمپرسور برود. مشکلاتی که ممکن است در این قطعه ایجاد شود، در ذیل آمده است:

 • انتخاب نادرست شیر انبساط
 • نصب غیر استاندارد محل بالب شیر انبساط که باعث عدم شناسایی سوپر هیت می گردد و مبرد اضافی به کمپرسور انتقال داده می شود.
 • در صورتی که پلیسه آهن و گرد و غبار در لوله باقی بماند، شیر باز می ماند و مایع زیادی به درون کمپرسور برگشت داده می شود.
سخن پایانی

بزرگترین ایراد کمپرسورهای تبریدی، در علت برگشت مایع به کمپرسور نهفته شده است. مهاجرت مبرد به دستگاه، موجب ایجاد اختلال شدید در آن می شود و در نهایت کل سیستم از کار می افتد. علاوه بر رعایت کردن مواردی که در مقاله بیان کردیم، خرید کمپرسورهای تبریدی با کیفیت اهمیت زیادی دارد. برای خرید این دستگاه متراکم کننده می توانید از سایت فروشگاه برق و صنعت امیری دیدن کنید.

سوالات متداول
دلایل پیشگیری از برگشت مبرد مایع به کمپرسورچیست؟

نصب مایع شکن در خط مکش – حداقل میزان شارژ دستگاه – بهره گیری از سیستم down pump و…

انواع مدل کمپرسور کدامند؟

کمپرسور دینامیک – کمپرسور جابه جایی مثبت – مدل روتاری پره ای و…

آدرس برق و صنعت امیری :

تهران، دماوند، جابان، جنب املاک امیری، برق و صنعت امیری

تلفن های برق و صنعت امیری :
۰۹۱۲۲۱۸۲۸۸۴
۰۹۱۰۲۱۸۲۸۸۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code