ماه: بهمن ۱۳۹۹

 • موتور تک بنزینی

  موتور تک بنزینی

  موتور تک بنزینی مدل: هوندا GX200 تایوان حجم موتور: ۲۰۰cc توان موتور (HP):6.5 ماکزیمم گشتاور(N. m) : 11.3 درایور موتور: چهار زمانه،هواخنک نوع سوخت: بنزین ظرفیت مخزن سوخت : ۳.۶...

 • پمپ سمپاش ۳۰

  پمپ سمپاش ۳۰ سرعت (R.P.M): 600_1000 مکش در دقیقه(L/min): 15_25 فشار پمپ (kg/cm2) : 45_25 قدرت مورد نیاز(HP) : 1_0.75 آدرس برق و صنعت امیری : تهران، دماوند، جابان، جنب...

 • فروش پمپ آب رشت

  فروش پمپ آب رشت آدرس برق و صنعت امیری : تهران، دماوند، جابان، جنب املاک امیری، برق و صنعت امیری تلفن های برق و صنعت امیری : ۰۹۱۲۲۱۸۲۸۸۴ ۰۹۱۰۲۱۸۲۸۸۴

 • فروش پمپ آب قم

  فروش پمپ آب قم آدرس برق و صنعت امیری : تهران، دماوند، جابان، جنب املاک امیری، برق و صنعت امیری تلفن های برق و صنعت امیری : ۰۹۱۲۲۱۸۲۸۸۴ ۰۹۱۰۲۱۸۲۸۸۴

 • فروش پمپ آب تبریز

  فروش پمپ آب تبریز آدرس برق و صنعت امیری : تهران، دماوند، جابان، جنب املاک امیری، برق و صنعت امیری تلفن های برق و صنعت امیری : ۰۹۱۲۲۱۸۲۸۸۴ ۰۹۱۰۲۱۸۲۸۸۴

 • فروش پمپ آب شیراز

  فروش پمپ آب شیراز آدرس برق و صنعت امیری : تهران، دماوند، جابان، جنب املاک امیری، برق و صنعت امیری تلفن های برق و صنعت امیری : ۰۹۱۲۲۱۸۲۸۸۴ ۰۹۱۰۲۱۸۲۸۸۴

 • فروش پمپ آب کرج

  فروش پمپ آب کرج آدرس برق و صنعت امیری : تهران، دماوند، جابان، جنب املاک امیری، برق و صنعت امیری تلفن های برق و صنعت امیری : ۰۹۱۲۲۱۸۲۸۸۴ ۰۹۱۰۲۱۸۲۸۸۴