برچسب: پمپ باد 80 لیتری بدون روغن دو موتور (سری جدید)