برچسب: پمپ آب محیطی

  • پمپ آب محیطی Pm80

    پمپ آب Pm80 پنتاکس ایتالیا جزء دسته پمپ‌های جابه جایی مثبت می باشد که برای سیستم های کوچک و مصارف خانگی و ساده مورد استفاده قرار میگیرد. از مزایای پمپ...