برچسب: ویژگی های چکش تخریب

  • فروش چکش تخریب

    ویژگی های چکش تخریب دستگاهی با موتور قدرتمند و مقاوم با عملکرد عالی در تخریب بتن سیستم کنترل لرزش AVC با ترکیب تعادل جرمی ایجاد شده و دسته ضد لرزش...