برچسب: فروش پمپ سمپاش تهران

  • پمپ سمپاش ۳۰

    پمپ سمپاش ۳۰ سرعت (R.P.M): 600_1000 مکش در دقیقه(L/min): 15_25 فشار پمپ (kg/cm2) : 45_25 قدرت مورد نیاز(HP) : 1_0.75 آدرس برق و صنعت امیری : تهران، دماوند، جابان، جنب...