برچسب: سیم پیچی

  • سیم پیچی روتور

    انجام سیم پیچی روتور، در یک موتور، قسمت دوار به نام روتور شناخته می شود. روتور شامل سیم پیچ روتور و همچنین هسته روتور است. سیم پیچ روتور توسط منبع...

  • سفارش سیم پیچی

    سیم پیچی الکتروموتور در ساختار ماشین‌های الکتریکی مختلف قابل استفاده است. سیم پیچی الکتروموتور با سیم پیچ‌های دارای آلیاژ مس، آلومینیوم و … قابل انجام است. آدرس برق و صنعت...