برچسب: حفاری چاه آب جابان

  • حفاری چاه آب

    در زمان های گذشته برای حفاری چاه آب از روش های سنتی و دستی استفاده می شد.یعنی پس از حفر چاه به صورت دستی، دیواره های چاه با سیمان یا بتن پوشیده می...

  • حفاری چاه آب

    چاه آب گودالی است که انسان برای رسیدن به آب در زمین به صورت دستی یا ماشینی حفر می‌کند. چاه‌های آبی آب خود را از سفره‌های زیرزمینی تهیه می‌کنند. چاه...