برچسب: اجاره دستگاه تخریب سنگ

  • تخریب سنگ

    تخریب و شکستن سنگ با دستگاه اسپلیتر (Splitter) دستگاه تخریب اسپیلتر که بسیار پرقدرت می باشد نیروی بسیار زیادی به سنگ و بتن وارد می کند و باعث فروپاشی آن...