برچسب: پمپ آب کفکش JP95m/2

  • پمپ آب کفکش JP95m/2

    از این پمپ برای پمپ مصارف صنعتی، کشاورزی، انتقال آب از چاه‌های عمیق و نیمه عمیق و پمپاژ آب از نهر‌ها و رودخانه‌ استفاده می‌شود. این پمپ آب جزء پمپ‌های...