برچسب: سیم پیچی روتور

  • سیم پیچی روتور

    انجام سیم پیچی روتور، در یک موتور، قسمت دوار به نام روتور شناخته می شود. روتور شامل سیم پیچ روتور و همچنین هسته روتور است. سیم پیچ روتور توسط منبع...