برچسب: خرید و اجاره پمپ باد

  • اجاره پمپ باد

    اجاره پمپ باد ۵۰ لیتر اصولا مصرف پمپ های باد در بیشتر یا بهتر است بگویم تمام صنایع کاربرد دارد و میتوان انواع دستگاه ها از جمله میخ کوب، منگنه...