برچسب: حفاری چاه آب سربندان

  • حفاری چاه آب

    در زمان های گذشته برای حفاری چاه آب از روش های سنتی و دستی استفاده می شد.یعنی پس از حفر چاه به صورت دستی، دیواره های چاه با سیمان یا بتن پوشیده می...