برچسب: انواع میکرومتر

  • میکرومتر چیست؟

    میکرومتر از ابزارهای اندازه گیری دقیق است که برای اندازه گیری داخل، خارج، ضخامت، قطر و ارتفاع قطعات کاربرد دارد. میکرومتر برای اندازه گیری قطعات با جنس های مختلف مانند...