برچسب: الکتروموتور الکتروژن سه فاز 0.55 کیلووات 0.75 اسب