برچسب: ابزار حفاری چاه آب گیلاوند

  • حفاری چاه آب

    چاه آب گودالی است که انسان برای رسیدن به آب در زمین به صورت دستی یا ماشینی حفر می‌کند. چاه‌های آبی آب خود را از سفره‌های زیرزمینی تهیه می‌کنند. چاه...