آشنایی با مراحل و فرمول های سیم پیچی موتور الکتریکی

سیم پیچی موتور، فرآیندی کاملا تخصصی و در عین حال حساس و پیچیده می باشد. سیم پیچی موتورهای الکتریکی، موتورهای سه فاز و تک فاز را در بر می گیرد. موتورهای سه فاز برای کاربردهای صنعتی و موتورهای تک فاز برای مصارف خانگی ساخته و پرداخته می شوند. در این متن قصد داریم به بررسی مراحل سیم پیچی موتور و فرمول های سیم پیچی بپردازیم.

مهمترین مراحل سیم پیچی موتور

برای محاسبه و انجام مراحل سیم پیچی موتور الکتریکی به یک سری اطلاعات و داده ها نیاز می‌شود. این معلومات را می توان متناسب با نوع نیاز و از روی پوسته و پلاک موتور به دست آورد. ساختمان موتورها متشکل شده از دو بخش اصلی می‌باشد. استاتور یا بخش ثابت و روتور یا بخش متحرک، تشکیل دهنده ساختار اصلی موتور محسوب می‌شوند.

روتور از چهار قسمت محور، حلقه‌های انتهایی، هادی و هسته روتور شکل گرفته است. استاتور نیز از سه بخش سیم بندی، هسته و قاب تشکیل شده است. عملکرد الکترو موتورها بر اساس میدان مغناطیسی صورت می‌گیرد. فرآیند سیم پیچی و سربندی، رسم نقشه و دیاگرام، تهیه جدول و انجام محاسبات، برخی از مهمترین مراحل آموزش سیم پیچی موتور به شمار می‌روند.

اطلاعات مورد نیاز برای انجام مراحل سیم پیچی موتور

تعداد فازها و شیارهای استاتور: تعداد شیارهای استاتور روی پوسته موتور با حرف Z نشان داده می شود. همچنین، حرف M نشان دهنده تعداد فازها اعم از سه فاز یا تک فاز می باشد. حرف y گام قطبی (فاصله میان قطب و مرکز بر اساس تعداد شیار) و yz گام سیم بندی (فاصله میان دو بازوی کلاف بر اساس تعداد شیار) الکترو موتور را نشان می‌دهند.

P یا تعداد قطب‌های موتور: غالبا P تعداد قطب های موتور الکتریکی اعم از سه فاز یا یک فاز مشخص شده است. در صورتی که این امر معین نشده باشد، با استفاده از سرعت روتور حک شده بر روی پلاک، میتوان تعداد قطب‌ها را مشخص نمود.

تعداد کلاف‌های لازم: در فرآیند سیم پیچی موتورهای الکتریکی تعداد کلاف‌های فازها با هم برابر و مجموع حلقه‌های کلاف هم یکسان در نظر گرفته می‌شود. غالبا تعداد کلاف های فاز با اعدادی مانند یک، دو، سه و … مشخص می‌گردند.

روش های مختلف سیم پیچی موتور

سیم پیچی کلاف‌های الکترو موتورها به دو صورت کلاف متحد المرکز و کلاف مساوی انجام می شود. در صورتی که مرکز کلاف ها در یک نقطه و گام کلاف ها متفاوت باشد، سیم پیچی کلاف متحد المرکز است. نقشه این نوع سیم پیچی‌ها به شیوه مدور و گسترده رسم می‌گردد. در روش سیم پیچی کلاف مساوی، تعداد دور و سیم بندی کلاف ها کاملا برابر و یکسان می‌باشد.

از دیگر مراحل سیم پیچی موتور الکتریکی، سربندی کلاف‌ها بوده که شامل دو نوع سربندی اتصال دور و اتصال نزدیک می‌شود. در صورت فاصله نداشتن کلاف‌های یک فاز از یکدیگر، از اتصال دور و در صورت فاصله داشتن کلاف‌ها در حدود یک گام قطبی، از روش سربندی اتصال نزدیک استفاده می‌کنند.

در ادامه فرآیند سیم پیچی و پس از سربندی کلاف‌ها، دو سر سیم از هر فاز به خارج از موتور به منظور اتصال به شبکه برق کشیده ‌می‌شوند. برای اتصال سیم پیچ‌ها به شبکه برق، به شش ترمینال در جعبه اتصال نیاز می‌باشد.همچنین، اتصال سیم پیچ ها به شیوه مثلث یا ستاره صورت می‌گیرد.

در ادامه مراحل سیم پیچی موتور الکتریکی، انتهای فاز سه را با حرف z و ابتدای فاز را با w، انتهای و ابتدای فاز دوم را با حرف های y و v و ابتدا و انتهای فاز اول را با u و x نشان می‌دهند.

فرمول های سیم پیچی موتور

فرمول محاسبه تعداد دور موتور از رابطه ns=۶۰.f/p به دست می‌آید. حرف p تعداد قطب های موتور و حرف f فرکانس برق شهر را نشان می‌دهند. تعداد قطب‌های موتور از طریق رابطه p=۶۰*f/ns محاسبه می‌گردد.

محاسبه گام قطبی از رابطه z/۲p به دست می‌آید. برای به دست آوردن و محاسبه زاویه الکتریکی میان دور شیار مجاور، از فرمول aez=p/z استفاده می‌شود.

با توجه به حساس و تخصصی بودن سیم پیچی موتور انجام هرگونه اشتباه در این پروسه، می تواند سیم پیچی موتور را با مشکلات مختلفی مواجه کند. بنابراین توصیه می‌کنیم پیش از اقدام به سیم پیچی موتور مهارت‌های لازم را از طریق شرکت در دوره‌های آموزش سیم پیچی به دست آورید.

آشنایی با مراحل و فرمول های سیم پیچی موتور الکتریکی
آشنایی با مراحل و فرمول های سیم پیچی موتور الکتریکی
فرمول محاسبه ولتاژ القایی آرمیچر

آرمیچر (Armature) بخشی از موتور الکتریکی است که به آن ولتاژ داده می شود. این بخش در ژنراتورها که عملکردی عکس موتورها دارند نیز دیده می شود. هر کدام از بخش های روتور و استاتور را می توان به عنوان یک آرمیچر در نظر گرفت.

فرمول زیر از سری فرمول های سیم پیچی موتور، امکان محاسبه ولتاژ القایی آرمیچر را به ما می دهد:

E0 = (ZNM)/60

که متغیرها عبارت اند از:

 • E0: ولتاژ القایی آرمیچر بر حسب ولت
 • Z: تعداد کل هادی های روی آرمیچر
 • N: سرعت چرخش آرمیچر برحسب دور در دقیقه یا rpm
 • M: شار مغناطیسی هر قطب روی آرمیچر با واحد وبر (Weber)

رمول های سیم پیچی موتور برای محاسبه EMF و توان ورودی و خروجی و راندمان
برای محاسبه نیروی محرکه الکتریکی یا EMF (مخفف Electromotive Force) موتور DC از فرمول زیر استفاده می کنیم:
Eb = PØNZ / 60A

که در آن متغیرها به شرح زیر هستند:

 • EMF :Eb برحسب ولت
 • P: تعداد قطب ها
 • Ø: شار هر قطب برحسب وبر
 • N: سرعت موتور در واحد rpm
 • Z: تعداد هادی ها
 • A: تعداد مسیرهای موازی
 • البته اگر به جای مقادیر بالا جریان، ولتاژ و مقاومت آرمیچر را در اختیار داشته باشیم،
  می توانیم از فرمول زیر برای محاسبه EMF استفاده کنیم:

Eb = V – IaRa

که در آن متغیرها به شرح زیر هستند:

 • V: ولتاژ تغذیه برحسب ولت
 • Ia: جریان آرمیچر بر حسب آمپر
 • Ra: مقاومت آرمیچر برحسب اهم
 • برای محاسبه توان ورودی و خروجی موتور برحسب وات می توان از فرمول های مربوط به سیم پیچی زیر استفاده کرد:

توان ورودی:

Pin = VIa

توان خروجی:

Pout = Tω

که در آن ها متغیرها به شرح زیر هستند:

 • V: ولتاژ ترمینال برحسب ولت
 • Ia: جریان آرمیچر برحسب آمپر
 • T: گشتاور موتور برحسب نیوتون متر
 • 𝜔: سرعت موتور برحسب رادیان بر ثانیه

آدرس برق و صنعت امیری :

تهران، دماوند، جابان، جنب املاک امیری، برق و صنعت امیری

تلفن های برق و صنعت امیری :
۰۹۱۲۲۱۸۲۸۸۴
۰۹۱۰۲۱۸۲۸۸۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code