چهارشنبه 26 مهر 1396
کمينه
مقالات

پمپ اب

NO عکس:
15
پوسته کردن پمپ شناور
 باپوسته کردن پمپ شناور این قابلیت برای پمپ میسر می شود که پمپ بجای مکش ازقسمت وسط الکتروپمپ شناور,همچون پمپ های کفکش مکش آب از قسمت تحتانی پمپ ا...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
30
فروش نصب و تعمیر پمپ شناور
   سیم پیچی و تعمیرات انواع الکتروپمپ های شناور نصب و پیاده انواع الکتروپمپ شناور و کفکش فروش انواع پمپ شناور نو و اس...

[خواندن ادامه خبر...]

در گروه: پمپ اب
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
17
پمپ لجن کش
این پمپ نیز از گروه پمپهایی مستغرق میباشد که در دو نوع تکفاز و سه فاز ساخته میشوند . پمپ لجن کش تکفاز که دارای حداکثر قدرت سه اسب و حداکثر ارتفاع 20 ...

[خواندن ادامه خبر...]

در گروه: پمپ اب
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
09
پمپ کفکش
پمپ کفکش از دسته پمپ های مستغرق می باشد که اب را از قسمت تحتانی مکش کرده و خروجی اب در دو نوع اب از دور و اب از بغل می باشد . نمونه اب از دور که خروج...

[خواندن ادامه خبر...]

در گروه: پمپ اب
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
02
الکتروپمپ شناور
الکتروپمپ شناور از گروه پمپهای سانتریفیوژ مستغرق میباشد که از دو قسمت الکتروموتور و پمپ تشکیل می شود. الکتروموتور پمپهای شناور در قدرتهای مختلف با تو...

[خواندن ادامه خبر...]

در گروه: پمپ اب
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |