پنجشنبه 08 تير 1396
کمينه
مقالات

پمپ اب

NO عکس:
30
فروش نصب و تعمیر پمپ شناور
   سیم پیچی و تعمیرات انواع الکتروپمپ های شناور نصب و پیاده انواع الکتروپمپ شناور و کفکش فروش انواع پمپ شناور نو و اس...

[خواندن ادامه خبر...]

در گروه: پمپ اب
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
17
پمپ لجن کش
این پمپ نیز از گروه پمپهایی مستغرق میباشد که در دو نوع تکفاز و سه فاز ساخته میشوند . پمپ لجن کش تکفاز که دارای حداکثر قدرت سه اسب و حداکثر ارتفاع 20 ...

[خواندن ادامه خبر...]

در گروه: پمپ اب
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
09
پمپ کفکش
پمپ کفکش از دسته پمپ های مستغرق می باشد که اب را از قسمت تحتانی مکش کرده و خروجی اب در دو نوع اب از دور و اب از بغل می باشد . نمونه اب از دور که خروج...

[خواندن ادامه خبر...]

در گروه: پمپ اب
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
02
الکتروپمپ شناور
الکتروپمپ شناور از گروه پمپهای سانتریفیوژ مستغرق میباشد که از دو قسمت الکتروموتور و پمپ تشکیل می شود. الکتروموتور پمپهای شناور در قدرتهای مختلف با تو...

[خواندن ادامه خبر...]

در گروه: پمپ اب
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |