چهارشنبه 26 مهر 1396
کمينه
مقالات
09

پمپ کفکش از دسته پمپ های مستغرق می باشد که اب را از قسمت تحتانی مکش کرده و خروجی اب در دو نوع اب از دور و اب از بغل می باشد .

نمونه اب از دور که خروجی اب ان در مرکز قسمت بالای پمپ می باشد بدلیل خنک شدن پوسته ان جهت تخلیه ابهای کم عمق و کف کنی چاههای اب مناسب می باشد .

پمپ های کفکش در دو نوع سه فاز و تک فاز در مدل های پروانه استیل و چدنی ساخته میشوند البته در جاهایی که نیاز به انتقال اب با غلظت بالا می باشد با تغییر در مدل پروانه پمپ های به اصطلاح لجن کش یا گل کش که در برخی از این پمپ ها از پروانه های خرد کن دار جهت استفاده در چاههای سپتیک و فاضلاب ساخته می شوند.

در گروه: پمپ اب
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |