چهارشنبه 26 مهر 1396
کمينه
مقالات
02

الکتروپمپ شناور از گروه پمپهای سانتریفیوژ مستغرق میباشد که از دو قسمت الکتروموتور و پمپ تشکیل می شود.

الکتروموتور پمپهای شناور در قدرتهای مختلف با توجه به قدرت مورد نیاز پمپ ساخته می شوند.

پمپ نیز در سایزهای مختلف با توجه به عمق چاه و مقدار اب قابل اسخراج ساخته می شوند.

جنس الکتروپمپ های شناور از دو جنس چدنی و استیل می باشند که نمونه استیل ان بیشتر وارداتی است.

پروانه اب پخش در سه مدل استیل ,برنج و باکالیت ساخته میشوند که با توجه به نوع ترکیبات اب انتقالی  انتخاب می شوند.

در گروه: پمپ اب
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |