چهارشنبه 26 مهر 1396
کمينه
مقالات
15
دیزل ژنراتور یا مولد دیزل  ترکیبی از موتور دیزل، ژنراتور و انواع متعلقات فرعی از قبیل شاسی

، اطاقک پوشاننده جهت محافظت و کاهش صدا، سیستم‌های کنترل، قطع کننده‌های اضطراری مدار، سیستم مولد گرما، سیستم استارت اتومات و غیره که به منظور تولید برق استفاده می‌شود.

انواع دیزل ژنراتورها :

-مولداضطراری

-مولدپایه

-مولددایم

-مواد چند منظوره

کاربرد ژنراتور ها در تامین برق

مصارف خانگی

مصارف صنعتی

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |