پنجشنبه 08 تير 1396
کمينه
مقالات
12
کمپرسورهای اسکرو با مصرف برق کم و سایلنت بودن بهترین گزینه برای تامین هوای فشرده مصرفی دستگاههای شات دستی یا سیمان پاش و بکسهای بادی جهت اسکلت و چکشهای بادی مناسب حفر چاه و تخریب سنگ و بتوندر گروه: کمپرسور
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |