چهارشنبه 26 مهر 1396
کمينه
مقالات
04
کلیدهای حفاظتی  تابلوهای برق به خصوص تابلوهای توزیع ، کلیدهای MCCB و MCB هستند.
1- رنج جریان کلید: رنج جریانی یکی از خصوصیات مهم کلید ها است. این خصوصیت تا حدودی بین برند‌های مختلف متفاوت است اما رنج رایج برای کلیدهای MCB بین 0/5 تا 63 آمپر در حالی که رنج جریانی کلیدهای اتوماتیک MCCB از 25 آمپر شروع شده و معمولا تا 1600آمپر ادامه پیدا می‌کند.
2- قدرت قطع کنندگی کلید : به طور کلی کلیدهای MCB با قدرت قطع بالای KA 15به ندرت ساخته می‌شوند یا مورد استفاده قرار می‌گیرند، در حالی که قدرت قطع کلیدهای اتوماتیکMCCB در تمامی رنج‌ها بالای 25 کیلو آمپر است و برای رنج تا 630 آمپر تا 70 الی 100 کیلو آمپر نیز می‌رسد. از این رو محدودیت قدرت قطع در کلیدهای MCB استفاده از آنها را برای بارهایی که نیاز به قدرت قطع بالا دارند (بارهای غیر اهمی) محدود خواهد کرد.
3- عملکرد این کلیدها بعد از خطا:
یکی از قابلیت‌های مهم کلیدهای اتوماتیک MCCB سه حالته بودن سوئیچ آنهاست، به این صورت که در صورت بروز خطا در یک کلید اتوماتیک، کلید به جای قرار گرفتن در حالت قطع در حالت خطا قرار خواهد گرفت و این خصوصیت امکان مشاهده بروز قطعی مدار و بازشناختن علت آن (قطع دستی یا بروز خطا) را به ما خواهد داد. این درحالیست که کلیدهای MCB تنها دارای دو حالت عملکرد باز و بسته می باشند.
4- کنترل از راه دور یا Remote Control:
با اضافه کردن یک مکانیزم موتوری به کلید اتوماتیک MCCBمی‌توان این قابلیت را برای آن به وجود آورد که از راه دور یا به وسیله یک سامانه الکتریکی باز یا بسته شود. گرچه بهای بالای آن، استفاده از آن را به شدت محدود کرده اما کلیدهای MCB به هیچ عنوان دارای چنین قابلیتی نیستند و برای قطع و وصل از راه دور باید از کنتاکتور در مدار آنها استفاده کرد
در گروه: تابلو برق
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |