چهارشنبه 26 مهر 1396
کمينه
مقالات
06

کمپرسور اسکرو بی صدا و پرقدرت اطلس کوپکو بهترین گزینه برای تخریب سنگ و بتون و حفاری چاه میباشد

باتوجه به اتوماتیک بودن کمپرسور های اسکرو (سایلنت) ومصرف کم برق بهترین جایگزین کمپرسور های دیزلی و پیستونی جهت مصارفی همچون:

-کمپرسور جهت حفر چاه

-کمپرسور جهت اسلکت های پیچ و مهره ای(ایمپکتور)

-کمپرسور جهت سیمان پاش(شات)

-کمپرسور قوی جهت معادن

-کمپرسور جهت سنبلاست

-کرایه کمپرسور(اجاره کمپرسور,کمپرسور کرایه ای,کمپرسور اجاره ای) 

در گروه: کمپرسور
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |