چهارشنبه 26 مهر 1396
کمينه
مقالات
03

سیم پیچی و تعمیرات انواع الکترو موتور و پمپ اب شناور و کفکش

نصب و پیاده پمپ اب چاههای عمیق و نیمه عمیق

ساخت تابلوهای برق ستاره مثلث و اینورتری با کنترل از راه دور  

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |