چهارشنبه 26 مهر 1396
کمينه
مقالات
05
کمپرسور های اسکرو وارداتی سه فاز در قدرتهای مختلف با قابلیت تا سه چکش همزمان بسیار کم صدا و در حد سایلنت بوده که جهت تخریب فنداسیون و حفر انواع چاههای سنگی غیرقابل نفوذ و معادن مورد استفاده میباشد.در گروه: کمپرسور
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |