چهارشنبه 26 مهر 1396
کمينه
مقالات
26
امروزه به کمک تجهیزاتی همچون کمپرسور های بسیار قوی و بی صدای سه فاز و پمپ های پیشرفته میتوان با روش حفاری چاه دستی حتی تا عمق 200 متری زمین به سخت ترین سنگهای غیرقابل نفوذ هم نفوذ کرد
در گروه: حفاری چاه
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |