چهارشنبه 26 مهر 1396
کمينه
مقالات
05
کمپرسور اسکرو در قدرت های مختلف مناسب حفاری چاه پروژه های نیلینگ تخریب بتون سند بالاست  اسکلت های پیچ و مهره ای و معادن 
در گروه: کمپرسور
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |