چهارشنبه 26 مهر 1396
کمينه
مقالات
05

کمپرسورهای باد پیستونی قابل استفاده جهت حفاری چاه اب از دو قسمت مجزا الکتروموتور و بلوک هواساز که حداقل دارای تولید باد 2000 لیتر در دقیقه میباشد تشکیل میشود.

کمپرسور های باد پیستونی به نسبت کمپرسورهای اسکرو دارای صدای بیشتری هستند.

با تولید حدود 2000 لیتر باد می توان به سختترین سنگها نفوذ کرد.

در گروه: کمپرسور
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |