چهارشنبه 24 مرداد 1397
کمينه
کمپرسور بادی برقی

کمپرسور باد اسکرو(بیصدا)

مجموعه ی برق و صنعت امیری در زمینه ی اجاره و فروش کمپرسورهای اسکرو وارداتی اطلس کوپکو در قدرتهای مختلف جهت تامین هوای فشرده مورد نیاز صنایعی همچون موارد زیر فعالیت مینماید.

-اجاره کمپرسور اسکرو(سایلنت) مناسب نمایشگاه

-اجاره و فروش کمپرسور اسکرو جهت اسکلتهای پیچ و مهره ایی(ایمپکتورها)

-اجاره کمپرسور اسکرو جهت تخریب سنگ و بتون و حفاری انواع چاه حتی چاههای صددرصد سنگ

-اجاره وفروش کمپرسور مناسب دستگاههای سیمان پاش(شات کریت)

از مزایای کمپرسورهای اسکرو تنوع در مقدار باددهی از حدود 1000 لیتر در دقیقه تا بیش از 200000 لیتر در دقیقه و تغدیه با برق سه فاز و ایجاد کمترین صدا و الودگی صوتی میتوان نام برد. 

کمينه
گالری تصاویر کمپرسور
جستجو برچسب ها 
کمينه