چهارشنبه 26 مهر 1396
کمينه
تعمیرات و سیم پیچی انواع پمپ
سیم پیچی لجن کش

فروش پمپ آب

سیم پیچی و تعمیرات تخصصی انواع پمپ اب، کفکش، شناور
_سیم پیچی انواع الکتروموتور های تکفاز و سه فاز بالای 3 اسب
_سیلی کردن انواع پمپهای wkl وگریز از مرکز
_تعویض سیم پیچی سوخته الکتروموتور با سیم پیچی فابریک کارخانه
_فروش و تعمیرات انواع لجن کش تکفاز و سه فاز
_نصب و پیاده انواع پمپهای آب چاههای عمیق و نیمه عمیق
_تعمیرات انواع چکشهای بادی و برقی

کمينه
فروش و تعمیر پمپ