چهارشنبه 26 مهر 1396
کمينه
تابلو برق

ساخت تابلو برق

طراحی ساخت ومونتاژ انواع تابلو های برق
عمدتا تابلو های برق جهت حفاظت کابلها و خطوط انتقال و انواع مصرف کننده های الکتریکی و کنترل خطوط تولید می باشند .
_ساخت انواع تابلو توزیع (قدرت)
_ساخت انواع تابلو های فرمان واتوماسیون
_سیستم های راه انداز نرم وکنترل سرعت انواع الکتروموتور
_ ساخت تابلو های برق تک ضرب وستاره مثلث جهت راه اندازی انواع الکتروموتور وپمپ _تعویض وبهینه سازی انواع تابلو های قدیمی وحجیم _فروش کلیه لوازم وتجهیزات برق صنعتی و روشنایی وکابل و......
_ساخت انواع تابلو های اصلاح ضریب قدرت(بانک خازن)
درساخت این تابلو برقها از باکیفیت ترین اجناس موجود دربازار و متناسب با مصرف کننده استفاده میشود که دارای یکسال گارانتی میباشد.

کمينه
تصاویر تابلو برق های ساخته شده
کمينه
سازنده تابلو برق

نصب و راه اندازی تابلو برق